1. Chính sách bảo mật

Hệ thống tư vấn tự động LaLog tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng ghé thăm website của LaLog. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn cá nhân hóa để thực sự đưa đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, LaLog đôi khi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website của LaLog. LaLog sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách riêng tư này. Chính sách riêng tư này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật nhằm giúp cho các khách hàng và khách ghé thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

 

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin 
LaLog thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng ghé thăm website bằng 3 cách:

Nhật ký trên máy chủ của chúng tôi,
Trực tiếp từ người dùng.
Nhật ký trên máy chủ: Khi bạn ghé thăm website của LaLog, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhằm phục vụ cho việc quản trị website và đánh giá việc sử dụng website đó. Các thông tin sẽ được thu thập như:

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo luật pháp hiện hành.

 

5. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng website LaLog của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ những trường hợp sau đây.

 

6. Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin

 

7. Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập và chỉnh sửa các điểm không chính xác trong thông tin đó. Bất kỳ quyền của người dùng theo yêu cầu của pháp luật nào nữa vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để cung cấp cho bạn khả năng này. Chúng tôi có thể từ chối xử lý những yêu cầu không hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm đến sự bảo mật thông tin cá nhân của người khác, không thực tế hoặc truy cập như vậy không được luật pháp địa phương cho phép. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật  của chúng tôi https://logsik.com/contact/ hoặc gọi đến 02873 049 090, Email: contact@logsik.com

 

8. Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại chính sách bảo mật

Mọi khiếu nại về việc bảo mật các thông tin cá nhân xin vui lòng gửi email về contact@logsik.com hoặc điện thoại 02873 049 090

Chúng tôi cam kết sẽ thay đổi, loại bỏ các thông tin cá nhân vi phạm chính sách riêng tư, nếu người liên hệ xác minh được mình là chủ sở hữu của thông tin đó.

 

9. Thay đổi nội dung chính sách bảo mật
Hệ thống LaLog có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách bảo mật bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của LaLog.