1. Hình thức thanh toán

     a) Thanh toán trực tiếp qua VNPay trên website:

 

     b) Thanh toán bằng Chuyển khoản qua Ngân hàng

Thanh toán thực hiện tại Ngân hàng, Internet Banking,… theo thông tin Thanh toán của Hệ thống LaLog.

 

2. Quy trình thanh toán

     a) Thanh toán trực tiếp qua VNPay trên website

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.

Bước 2: Chọn dịch vụ muốn sử dụng, điền thông tin đăng kí và chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản qua VNPay.

Bước 3: Quý khách tiến hành thanh toán đơn hàng qua VNPay.

Bước 4: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách và xác nhận đơn hàng.

   

     b)  Thanh toán bằng Chuyển khoản qua Ngân hàng (VNĐ)

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.

Bước 2: Chọn dịch vụ muốn sử dụng, điền thông tin đăng kí và chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản trực tiếp.

Bước 3: Quý khách thanh toán đơn hàng theo thông tin Thanh toán của Hệ thống LaLog.

Bước 4: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên lạc với quý khách và xác nhận đơn hàng.