Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Giải pháp tư vấn tự động lalog

Quà tặng hấp dẫn

Hàng trăm bộ tài liệu và sách hướng dẫn chất lượng

Bảng giá các gói dịch vụ

Gói Cơ bản- Basic

Giá: 10,000,000 VNĐ -60%

 • Sử dụng dịch vụ trong vòng 1 năm
 • Đánh giá toàn diện hệ thống quản trị hiện tại của doanh nghiệp
 • Thiết lập hệ thống mới theo đề xuất của kết quả đánh giá
 • Sử dụng, tải xuống toàn bộ dữ liệu để thiết lập hệ thống
 • Quà tặng:
 • Bộ tài liệu đào tạo tư duy nhận thức và phát triển nguồn lực
 • Bộ tài liệu tiêu chuẩn quốc tế đa dạng với hơn 5000 tiêu chuẩn
 • Bộ sách chuyên ngành, sách quản trị và phát triển con người

Giá: 4,000,000 VNĐ

Gói Tiêu chuẩn – Standard

Giá: 20,000,000 VNĐ -60%

 • Sử dụng dịch vụ trong vòng 3 năm
 • Đánh giá toàn diện hệ thống quản trị hiện tại của doanh nghiệp
 • Thiết lập hệ thống mới theo đề xuất của kết quả đánh giá
 • Sử dụng, tải xuống toàn bộ dữ liệu để thiết lập hệ thống
 • Quà tặng:
 • Bộ tài liệu đào tạo tư duy nhận thức và phát triển nguồn lực
 • Bộ tài liệu tiêu chuẩn quốc tế đa dạng với hơn 5000 tiêu chuẩn
 • Bộ sách chuyên ngành, sách quản trị và phát triển con người
 • Chuyên gia tư vấn 4 giờ offline hoặc 8 giờ online

Giá: 8,000,000 VNĐ

Gói chuyên nghiệp – Professional

Liên hệ

 • Chuyên gia hàng đầu đánh giá toàn bộ hệ thống hiện tại, phân tích, đưa ra giải pháp và chương trình thực hiện.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp để tư vấn, thiết lập hệ thống quản lý toàn diện cho doanh nghiệp để vận hành hiệu quả.
 • Cam kết hiệu quả đạt của chương trình thông qua KPI được đề xuất trước khi thực hiện.
 • Quà tặng:
 • Các dịch vụ của gói cơ bản và
 • Tất cả các quà tặng của gói cơ bản