Thông tin đăng ký

Họ và tên*
Chức vụ
Tên công ty
Mã số thuế
Số điện thoại*
Email
Địa chỉ
Lời nhắn

Hình thức đăng ký

Sản phẩm

Gói chuyên nghiệp – Professional

Liên hệ

  • Chuyên gia hàng đầu đánh giá toàn bộ hệ thống hiện tại, phân tích, đưa ra giải pháp và chương trình thực hiện.
  • Đồng hành cùng doanh nghiệp để tư vấn, thiết lập hệ thống quản lý toàn diện cho doanh nghiệp để vận hành hiệu quả.
  • Cam kết hiệu quả đạt của chương trình thông qua KPI được đề xuất trước khi thực hiện.
  • Quà tặng:
  • Các dịch vụ của gói cơ bản và
  • Tất cả các quà tặng của gói cơ bản